ایزوهای دریافت‌شده کابل سپهر البرز را مشاهده کنید…

با کلیک بر روی هر یک از گواهینامه ها، تصویر بزرگ آن را مشاهده کنید.

شرکت سیم و کابل سپهر البرز  موفق به دریافت سری گواهینامه های سیستم یکپارچه مدیریت شامل ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 از مرکز ایزوسیستم گردیده است.